pt_slider_rezultate

Indicatori aferenți

OS1:
 • politică privind internaţionalizarea
 • strategie privind internaţionalizarea
 • un sistem de indicatori de referinţă
 • strategie de marketing internaţional
 • un training pentru 50 de cadre didactice UPM
 • conferinţă locală cu 100 participanţi
 • un sistem informaţional de comunicare internă
 • un sistem de publicitare/promovare
OS3:
 • 5 servicii/mecanisme de ofertare a informaţiilor
 • un site în limba engleză
 • an pregătitor în limba română
 • birou de relaţii internaţionale cu infrastructura modernizată –
 • servicii profesionale de traducere în limba engleză
 • training în limbă engleză pentru 40 de participanţi
 • 2 programe de vară în limbile engleză şi franceză
 • dosar de acreditare în limba engleză – o specializare şi altele două în curs
OS2:
 • un model european de gestionare a relaţiilor
 • un studiu privind creşterea potenţialului UPM – studenţi internaţionali
 • documentarea sistemului intern AQ conform ESG 2015
 • un studiu privind îmbunătăţirea curriculei universitare
 • un studiu de piaţă pentru identificarea potenţialilor studenţi
 • strategie de marketing educaţional internaţional
OS4:
 • listă teme de cercetare interdisciplinară inovatoare
 • program de cercetare internaţional
 • plan de atragere fonduri internaţionale
 • strategie/plan de valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice
 • strategie/plan privind creşterea numărului de cercetători invitaţi
OS5:
 • 20 de parteneriate cu industria locală
 • 20 de colaborări cu întreprinderile internaţionale
 • actualizarea curriculei